Natuur rondom het huis

text-vogel Vanaf het terras ziet en hoort u vogelsoorten zoals  de ijsvogel, blauwe rotslijster, hop en blauwe ekster dagelijks voorbijkomen.  Bijeneter, wielewaal en nachtegaal zijn ook talrijk maar in de wintermaanden zijn ze in tropisch Afrika te vinden.

Een paartje havikarenden broed in de omgeving en wordt bijna dagelijks overvliegend gezien. In de zomer en in het najaar zijn de groepen overtrekkende vale gieren indrukwekkend.

In de beek zitten otters die met een beetje geluk en geduld gezien kunnen worden. Tijdens de schemer komen regelmatig een wild zwijn of een edelhert een kijkje nemen.

PasjaOp en bij de stenen muurtjes zijn gekko’s  en andere hagedissen te zien, soms ligt er een ladderslang in de zon op te warmen.

Het is een bloemrijke omgeving met meerdere soorten wilde orchideeën, cistus en nog veel meer. Als de sinaasappelbomen en de cistus in bloei staan hangt er een heerlijke geur in de lucht.  Rondom het huis zijn ook altijd veel vlinders aanwezig waarvan de indrukwekkendste de talrijke monarchvlinders zijn.

text-bloemen Aan het land grenst een beek welke het vervolg is van de Arade rivier en ontspringt vanuit het hoger liggende stuwmeer. Deze beek zit vol met libellen in allerlei maten en kleuren. Rondom de beek kan men genieten van zingende cetti’s zangers en veel vogels van dichtbij bekijken als ze bij de beek komen drinken. De niet giftige adderringslang is hier ook regelmatig te zien.

Flora & Fauna

Hieronder ziet u een uitgebreid overzicht van planten- en dierensoorten die in de directe omgeving van het huis zijn waargenomen. Zoals u ziet zijn sommige lijsten niet compleet, wij stellen uw hulp zeer op prijs om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen.

Harlekijn orchis (Anacamptis morio)

Poppenorchis (Orchis antropophora)

Bruine ophrys (Ophrys fusca)

Gele Orchis (Ophrys lutea)

Spiegel orchis (Ophrys speculum)

Adderringslang (Natrix maura)

Ladderslang (Elaphe scalaris)

Muurgekko (Tarentola mauritanica)

Algerijnse zandloper (Psammodromus algirus)

Iberische groene kikker (Pelophylax perezi)

Gewone pad (Bufo bufo)

Mediterrane boomkikker (Hyla meridionalis)

Ribbensalamander (Pleurodeles waltl)

Moorse beekschildpad (Mauremys leprosa)

Moorse wormhagedis (Blanus cinereus)

Monarchvlinder (Danaus plexippus)

Atalanta (Vanessa atalanta)

Distelvlinder (Vanessa cardui)

Wilde eend (Anas platyrhynchos)

Krakeend (Anas strepera)

Wintertaling (Anas crecca)

Rode patrijs (Alectoris rufa)

Kwartel (Coturnix coturnix)

Aalscholver( Phalacrocorax carbo)

Koereiger (Bulbulcus ibis)

Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)

Blauwe reiger (Ardea cinerea)

Ooievaar (Ciconia ciconia)

Vale gier (Gyps fulvus)

Slangenarend (Circaetus gallicus)

Dwergarend (Aquila pennata)

Havikarend (Aquila fasciata)

Buizerd (Buteo buteo)

Sperwer (Accipiter nisus)

Torenvalk (Falco tinnunculus)

Slechtvalk (Falco peregrinus)

Waterhoen (Gallinula chloropus)

Steltkluut (Himantopus himantopus)

Kleine plevier (Charadrius dubius)

Oeverloper (Actitis hypoleucos)

Groenpootruiter (Tringa nebularia)

Witgat (Tringa ochropus)

Watersnip (Gallinago gallinago)

Geelpootmeeuw (Larus michahellis)

Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)

Houtduif (Columba palumbus)

Zomertortel (Streptopelia turtur)

Turkse tortel (Streptopelia decaocto)

Koekoek (Cuculus canorus)

Oehoe (Bubo bubo)

Bosuil (Strix aluco)

Steenuil (Athene noctua)

Moorse nachtzwaluw (Caprimulgus ruficollis)

Gierzwaluw (Apus apus)

Vale gierzwaluw (Apus pallidus)

Alpen gierzwaluw (Apus melba)

Hop (Upupa epops)

Ijsvogel (Alcedo atthis)

Bijeneter (Merops apiaster)

Iberische groene specht (Picus sharpei)

Grote bonte specht (Dendrocopos major)

Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Kuifleeuwerik (Galerida cristata)

Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Huiszwaluw (Delichon urbicum)

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica)

Graspieper (Anthus pratensis)

Boompieper (Anthus trivialis)

Witte kwikstaart (Motacilla alba)

Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea)

Heggenmus (Prunella modularis)

Roodborst (Erithacus rubecula)

Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)

Zanglijster (Turdus philomelos)

Koperwiek (Turdus iliacus)

Merel (Turdus merula)

Blauwe rotslijster (Monticola solitarius)

Zwartkop (Sylvia atrcapilla)

Tuinfluiter (Sylvia borin)

Kleine zwartkop (Sylvia melanocephala)

Baardgrasmus (Sylvia cantillans)

Provençaalse grasmus (Sylvia undata)

Graszanger (Cisticola juncidis)

Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta)

Fitis (Phylloscopus trochilus)

Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

Iberische tjiftjaf (Phylloscopus ibericus)

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)

Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

Koolmees (Parus major)

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)

Kuifmees (Lophophanes cristatus)

Staartmees (Aegithalos caudatus)

Boomkruiper (Certhia brachydactyla)

Roodkopklauwier (Lanius senator)

Blauwe ekster (Cyanopica cyanus)

Gaai (Garrulus glandarius)

Zwarte spreeuw (Sturnus unicolor)

Wielewaal (Oriolus oriolus)

Huismus (Passer domesticus)

Vink (Fringilla coelebs)

Kneu (Carduelis cannabina)

Putter (Carduelis carduelis)

Groenling (Chloris chloris)

Sijs (Carduelis spinus)

Europese kanarie (Serinus serinus)

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)

Grauwe gors (Emberiza calandra)

Grijze gors (Emberiza cia)

Otter (Lutra lutra)

Egyptische mangoest (Herpestes ichneumon)

Edelhert (Cervus elaphus)

Wild zwijn (Sus scrofa)

Genet kat (Genetta genetta)

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

Vos (Vulpes vulpes)

Das (Meles meles)

Zuidelijke woelrat (Arvicola sapidus)